Parálisis Facial Periférica

Anatomía . Ed. Castillo L,Deffeminis H-Ferrari A. Of. Del Libro Montevideo 1975.